Email Address

kkpaodata@gmail.com

Phone Number

0-4324-1440

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 ม.ค. 2564


แวะเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติภูเวี...

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2564 คณะทำงานอุทยานธรณีขอนแก่น...

21

19 พ.ย. 2563


สำนักการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ...

ปรับเกรดถนนลูกรังตามโครงการฯ เส้นบ้านดอนเงิน ...

68

20 ต.ค. 2563


ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ส...

ตรวจ ติดตามความคืบหน้าโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผ...

71

20 ต.ค. 2563


ซ่อมถนนลาดยางสายบ้านดอนหมากพริ...

เครื่องจักรกลของ อบจ.ขอนแก่น เข้าซ่อมถนนลาดยางสายบ...

73

16 ต.ค. 2563


ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรี...

ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน 3/12 โรงเรี...

74

16 ต.ค. 2563


ขุดลอกลำห้วยพระเนาว์...

ติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกลำห้วยพระเนาว์ ช่วงบ...

61

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.ขอนแก่น ล่าสุด 10 รายการ

ลำดับ หัวข้อข่าว ลงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านเ.... 27 ม.ค. 2564 : 18:17
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยมะเฟือง .... 27 ม.ค. 2564 : 18:17
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล สาย.... 27 ม.ค. 2564 : 18:16
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยขุมป.... 27 ม.ค. 2564 : 18:16
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนว.... 27 ม.ค. 2564 : 18:16
6 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน.... 27 ม.ค. 2564 : 18:16
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยตาหย.... 27 ม.ค. 2564 : 18:16
8 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน.... 27 ม.ค. 2564 : 18:15
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล.... 27 ม.ค. 2564 : 18:15
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยโจดใหญ่ ช่วงบ้านโนนเมือง ห.... 27 ม.ค. 2564 : 18:14
Management Information Systems
ระบบสารสนเทศ

e-vmms

ระบบบันทึกประวัติการซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล

e-stock

ระบบเบิก-จ่าย วัสดุอะไหล่

e-fuel

ระบบรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

e-complaint

ระบบร้องเรียน ร้องทุกข์