ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-100 จากทั้งหมด 18155 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
03/02/2023 17:26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (125,600)3
03/02/2023 17:23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.สำราญ ม.11 ต.สำราญ-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อ.เมือง จ.ขอนแก่น (492,000)6
03/02/2023 17:20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางเคพซีล สาย บ.พระบาทโนนคูณ ม.8 ต.ทุ่งชมพู-บ.โคกสหกรณ์ ม.3 ต.หนองกรุงธนสาร (ช่วงหน้าโรงเรียนเวียงนคร) อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น (491,000)4
03/02/2023 17:20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ (17,000)1
03/02/2023 17:18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ.หัวหนอง ม.1 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่-ต.โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (493,000)6
03/02/2023 17:15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายโสกแลน บ.เปือยใหญ่ ม.1 ต.เปือยใหญ่-ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (493,000)3
03/02/2023 17:12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหิน 3/8 นิ้ว จำนวน 485 ลบ.ม. และหินคลุก จำนวน 400 ลบ.ม. (497,230)3
03/02/2023 17:10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ.หนองไผ่ ม.1 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น-ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ (492,000)4
03/02/2023 17:09ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้งซ่อมแซมถนนลาดยางแบบเคพซีล บ.โนนฆ้อง ม.2 ต.โนนฆ้อง-บ.หนองแวง ม.7 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (486,000)1
03/02/2023 17:04ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ.ฝาง ม.9 ต.โนนทอง-บ.เปือย ม.5 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น (494,000)3
03/02/2023 17:03ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกรัง จำนวน 1,272 ลบ.ม. (199,844)6
03/02/2023 16:59ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.วังตอ ม.10,14 ต.บ้านค้อ-บ.หนองปิง ม.10,18 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น (493,000)5
03/02/2023 16:57ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (54,498)4
03/02/2023 16:55ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน 83-9557 ขอนแก่น (5,310.41)5
03/02/2023 16:52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหัวปั๊มน้ำและซ่อมชุดควบคุมไฟปั๊มน้ำ (17,655)2
02/02/2023 17:15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบเคพซีล บ.โปร่งแดง ม.10 ต.กุดขอนแก่น-บ.หนองกุงธนสาร ม.2 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น (492,000)1
02/02/2023 17:13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน อ.เมือง ประจำปี งปม. 2566 (คันที่ 4) (66,000)3
02/02/2023 17:10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน อ.เมือง ประจำปี งปม. 2566 (คันที่ 2) (66,000)3
02/02/2023 17:07ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน อ.เมือง ประจำปี งปม. 2566 (คันที่ 3) (66,000)3
02/02/2023 17:05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร จัดทำเอกสารการฝึกอบรม จัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปี งปม.2566 (12,700)2
02/02/2023 17:03ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย ขก.ถ.99-029 บ.ดงบัง ม.4 ต.ดงเมืองแอม-เชื่อมทางหลวงชนบท ขก.4049 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น (495,000)4
02/02/2023 16:59ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.คำบอน ม.7 ต.โนนท่อน-ทางลาดยาง (สาย บ.โนนลาน-บ.ซำจาน) อ.เมือง จ.ขอนแก่น (493,000)3
02/02/2023 16:58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (57,872)3
02/02/2023 16:56ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้น ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน (26,000)6
02/02/2023 16:53ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ.ซับบอน ม.7 ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น-ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ (494,000)3
02/02/2023 16:50ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ.หนองดินกี่ ม.14 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น-ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ (491,000)3
02/02/2023 16:45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ.หนองสองห้อง ม.1 ต.นางาม-ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (491,000)3
02/02/2023 16:08ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ.กงเก่า ม.1 ต.บ้านกง-บ.หนองแสง ม.3 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น (494,000)4
01/02/2023 17:55ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 1 คัน 22 รายการ (18,849.66)3
01/02/2023 17:53ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 13 รายการ เพื่อซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 5 คัน (37,580)4
01/02/2023 17:50ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 4 คัน 20 รายการ (79,920)5
01/02/2023 17:48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยวฯ ประจำปี งปม. 2566 (คันที่1) (66,000)5
01/02/2023 17:43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประเภท กล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน (9,416)6
01/02/2023 17:40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยป่า บ.โคก ม.1 ต.บ้านโคก-ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น (493,000)4
01/02/2023 17:38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.โนนเมือง ม.8 ต.โนนข่า-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ.พล จ.ขอนแก่น (495,000)3
01/02/2023 17:35เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2565 (M66020000460)7
01/02/2023 17:34เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2564 (E66020000568)5
01/02/2023 17:28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.นายม ม.5-บ.ดงขำ ม.7 ต.บ้านโนน-บ.โสกขาแก้ว ม.3 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น (495,000)4
01/02/2023 17:26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบเคพซีล บ.เขื่อน ม.4 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง-ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น (484,000)5
01/02/2023 17:22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.โสกเสี้ยว ม.2 ต.ห้วยโจด-บ.ผักหนาม ม.4 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น (495,000)5
01/02/2023 17:17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ.โนนคูณ ม.4 ต.ท่าศาลา-ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (491,000)6
01/02/2023 17:14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจาก บ.ทุ่งชมพู ม.1 ต.ทุ่งชมพู-บ.หนองโน ม.8 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น (491,000)4
01/02/2023 17:12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ.โนนคูณ ม.4 ต.ท่าศาลา-ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (492,000)6
01/02/2023 17:06ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย บ.ป่าดู่ ม.8 ต.คำแคน-บ.หนองบัวเย็น ม.16 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (492,000)5
01/02/2023 17:04ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองงูเหลือม ม.3-บ.หนองตูม ม.1 ต.หนองตูม-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2138 อ.เมือง จ.ขอนแก่น (446,000)4
01/02/2023 17:02ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ.โนนพะยอมใต้ ม.10 ต.โนนพะยอม-เขต ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น (477,000)5
01/02/2023 16:42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน (80,000)7
01/02/2023 14:12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ (6,420)4
31/01/2023 18:37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานระบบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวและกีฬาฯ (88,000)5
31/01/2023 18:35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ (7,383)4
31/01/2023 18:33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ปากกา) (1,250)6
31/01/2023 18:31ประกาศผู้ชนะการเสนราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ปากกา) การติดตามและประเมินผลโครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการฯ (2,000)3
31/01/2023 18:29ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ การติดตามและประเมินผลโครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการฯ (3,600)2
31/01/2023 18:24ประผู้ชนะการเสนราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนฯ ประจำปี งบม.2566 (2,000)2
31/01/2023 18:22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ (2,400)3
31/01/2023 18:18ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม รร.บ้านบะแค ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 1 หลัง (e-bidding) (9,836,225.04)2
31/01/2023 18:15ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ขก 10008 บ.ยางคำ-บ.เม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น (e-bidding) (11,200,329.98)4
31/01/2023 18:12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกหนองสาธารณะ บ.เหล่าชาติ ม.10 ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น (146,000)5
31/01/2023 18:10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ.หนองชมภู ม.10 ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น-ต.แก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ (493,000)3
31/01/2023 18:07ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ลาน ม.5 ต.บ้านลาน-บ.นาโน ม.9 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (495,000)6
31/01/2023 18:05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ.ดอนธาตุ ม.8 ต.หนองตูม-บ.ท่าพระทราย ม.11 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น (297,000)4
31/01/2023 18:03ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.โนนสมบูรณ์ ม.6 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น-บ.ภูเจริญ ม.11 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ (495,000)7
31/01/2023 18:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยโพง บ.แก้งคร้อ ม.2 ต.นาแพง-ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น (493,000)3
31/01/2023 17:58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (86,510)3
31/01/2023 17:56ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ.ม่วงโป้ ม.4 ต.สาวะถี อ.เมือง-บ.โคกใหญ่ ม.8,10 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (492,000)3
31/01/2023 17:52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนท้องถิ่น ขก ถ.10026 สาย บ.โคกสหกรณ์ทุ่งชมพู-บ.ทุ่งชมพู ม.1 ต.ทุ่งชมพู-ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น (491,000)3
31/01/2023 17:48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ.นาจานเหนือ ม.6 ต.หนองแปน-ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (491,000)3
31/01/2023 17:47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ.ห้วยหินเกิ้ง ม.11 ต.โพนเพ็ก-บ.แจ้ง ม.7 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (491,000)6
31/01/2023 17:45เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2566 (E66010024597)5
31/01/2023 17:42ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 รายการ 10 ชุด ถนนสาย ขก ถ 10040 บ.บ่อแก ต.ขามป้อม-บ.พระบุ ต.พระบุ อ.พระยืน (100,000)4
31/01/2023 17:37แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เลขที่ 61/2566 (492,500)4
30/01/2023 18:24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (32,430)5
30/01/2023 18:23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (21,520)7
30/01/2023 18:21เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2566 (E66010023312)10
30/01/2023 18:17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.อนามัย ม.6 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน-สวนป่าดงซำ บ.โสกขาแก้ว ม.3 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น (495,000)6
30/01/2023 18:14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ.ศิลา ม.18 ต.ศิลา-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น (484,000)11
30/01/2023 18:11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนดินกันแนวเขตโคกกองหิน บ.หนองแก ม.8 ต.นาแพง-ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น (493,000)3
30/01/2023 18:08ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังแบบบดแน่น สายทาง บ.กุดกว้าง ม.8 ต.กุดน้ำใส-บ.ประชานิมิตร ม.11 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (247,000)5
30/01/2023 18:06เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2566 (E66010023393)7
30/01/2023 18:03ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกแบบบดอัดแน่น สายทาง บ.หนองนกเขียน ม.6 ต.หนองกุง-ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4007 อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (155,000)4
30/01/2023 18:01เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2566 (E66010023192)6
30/01/2023 18:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.หนองรูแข้ ม.8 ต.ภูเหล็ก-ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (495,000)7
30/01/2023 17:57ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ.มาบตากล้า ม.5 ต.ปอแดง อ.ชนบท-บ.ระหอกโพธิ์ ม.6 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (483,000)6
30/01/2023 17:54ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ.ศิลา ม.6 ต.ในเมือง-บ.หนองหญ้าปล้อง ม.4 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (493,000)4
30/01/2023 17:49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างแหล่งท่องเที่ยวโสกผีดิบ บ.หนองบัวน้อย ม.8 ต.โสกนกเต็น อ.พล-เขต ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น (495,000)5
30/01/2023 17:46การจ้างเหมาบริการบุคคล ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.ขอนแก่น น.ส.กนกภรณ์ เสมบำรุง (74,640)4
27/01/2023 17:35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 รายการ 10 ชุด ถนนสาย ขก ถ 10035 บ.โนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด-บ.ดงเก่า ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น (100,000)2
27/01/2023 17:33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (5,537.36)5
27/01/2023 17:30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (45,280)4
27/01/2023 17:27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ การติดตามและประเมินผลโครงการขยะอันตรายฯ ประจำปี 2566 (1,650)8
27/01/2023 17:24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ปากกา) เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการขยะอันตรายฯ ประจำปี 2566 (1,250)6
27/01/2023 17:21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของสมนาคุณผู้ตอบแบบสอบถาม (ถุงผ้า) การติดตามและประเมินผลโครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพฯ (24,500)5
27/01/2023 17:18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของสมนาคุณผู้ตอบแบบสอบถาม (ถุงผ้า) ในการติดตามและประเมินผลโครงการกำจัดวัชพืชฯ (19,600)7
27/01/2023 17:16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ปากกา) ในการติดตามและประเมินผลโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำฯ (1,450)5
27/01/2023 17:12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ การติดตามและประเมินผลโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำฯ (2,400)5
27/01/2023 17:08ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าทำของสมนาคุณผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ (ถุงผ้า) การติดตามและประเมินผลโครงการขุดลอกลำห้วยปากดาวฯ (17,500)5
27/01/2023 17:05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของสมนาคุณผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ (ถุงผ้า) การติดตามแบบประเมินผลโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงฯ (17,500)5
27/01/2023 17:01ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ การติดตามแบบประเมินผลโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงฯ (2,850)5
27/01/2023 16:50ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ปากกา) การติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงฯ (1,250)7
27/01/2023 16:48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ รถส่วนกลาง สำนักปลัดฯ จำนวน 1 คัน (นข 6767 ขอนแก่น) (23,217.93)8