ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-100 จากทั้งหมด 12425 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
15/01/2021 16:36ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E64010012895)6
15/01/2021 16:36ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E64010012847)1
15/01/2021 16:36ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E64010013196)3
15/01/2021 16:36ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E64010013300)3
15/01/2021 16:35ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 10 สัญญา5
15/01/2021 16:34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 2 ประกาศ (กองกิจการขนส่ง)1
15/01/2021 16:34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 2 ประกาศ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น ท้องถิ่น คัพ ครั้งที่ 4 (สำนักปลัดฯ)1
15/01/2021 16:33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ 12,700.-)1
15/01/2021 10:38ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ)3
14/01/2021 17:26ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทัน ม.1 ต.โนนทัน (คุ้มดอนเงิน)-ทางหลวง อบจ. สาย ขก ถ 10010 (e-bidding เลขที่ 16/2564) (995,000.-)4
14/01/2021 17:08ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (กระนวน-ห้วยเม็ก) (e-bidding) เลขที่ 42/2564 (996,443.50)4
14/01/2021 17:08ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปือย หมู่ที่ 5 ต.โนนทัน (ที่สาธารณะโสกดินหอม)-บ้านฝาง หมู่ที่ 9 (e-bidding) เลขที่ 10/2564 (1,394,000.-)2
14/01/2021 17:07ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 4,7,10 ต.แดงใหญ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (e-bidding)เลขที่ 41/2564 (2,128,073.31)5
14/01/2021 17:07ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 2297 - บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 (e-bidding)เลขที่ 40/2564 (2,442,180.21)4
14/01/2021 17:07ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E64010012161)4
14/01/2021 17:06ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 ประกาศ (สำนักปลัดฯ)4
14/01/2021 17:06ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E64010011537)2
14/01/2021 16:56ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 ประกาศ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น ท้องถิ่น คัพ ครั้งที่ 4 (สำนักปลัดฯ)4
14/01/2021 11:19ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10080 บ้านศรีเมือง-บ้านน้ำซับ (e-bidding) (9,767,811.33)5
13/01/2021 16:42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ต.ขามป้อม (e-bidding)เลขที่ 11/2564 (735,000.-)17
13/01/2021 16:33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองแผนฯ 17,013.-)5
13/01/2021 16:32ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E64010010481)5
13/01/2021 16:32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเศวรมหาราช 18 มกราคม 2564 (สำนักปลัดฯ 23,000.-)5
13/01/2021 16:01ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 28 รายการ (71,818.-)5
13/01/2021 16:01ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10076 บ้านหัน - บ้านดอนดู่ (e-bidding) (9,871,505.45)5
13/01/2021 16:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ต.ซับสมบูรณ์ (e-bidding)เลขที่ 13/2564 (474,000.-) 9
13/01/2021 15:59ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น คัพ ครั้งที่ 4 (สำนักปลัดฯ 30,200.-)3
13/01/2021 15:59ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหอย หมู่ที่ 11 ต.โนนอุดม - บ้านไชยสอ อ.ชุมแพ (e-bidding)เลขที่ 17/2564 (668,000.-) 7
13/01/2021 15:58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ขข 2174 ขอนแก่น (กองการเจ้าหน้าที่ 15,558.34)2
13/01/2021 15:58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 3 ประกาศ (สำนักการช่าง)6
12/01/2021 16:38ประกาศประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาด 3 ตัน พร้อมหางลากบรรทุก จำนวน 1 คัน (e-bidding เลขที่ 1/2564) (2,300,000.-)7
12/01/2021 16:36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 8 ต.นาข่า - บ้านเสาเล้า (e-bidding)เลขที่ 14/2564) (1,655,000.-)9
12/01/2021 15:55ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโจด ม.11 ต.หนองแดง-เขต ต.ศรีสุข (e-bidding) เลขที่ 39/2564 (996,800.72)10
12/01/2021 15:54ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ต.หนองเขียด - ทางหลวงชนบท ขก 3026 อ.ชุมแพ (e-bidding) เลขที่ 15/2564 (596,000.-)11
12/01/2021 15:54ข้อมูลสาระสำคัญการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 1433/2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (10,050,000.-)4
12/01/2021 15:52ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (จ้างเหมาบริการ) (ฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักปลัดฯ)4
12/01/2021 15:52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (สำนักปลัดฯ 59,000.-)6
12/01/2021 15:50ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก จำนวน 12 หลัง (กองแผนฯ 42,000.-)4
12/01/2021 15:49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ 2 ประกาศ (กองคลัง)5
12/01/2021 09:18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหอถังสูง โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ.พระยืน (สำนักการศึกษาฯ 55,000.-)6
11/01/2021 16:41ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ชัย ม.7-บ้านโนนสวรรค์ ม.6 ต.พระลับ-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 (ขอนแก่น-เชียงยืน) อ.เมือง (e-bidding) เลขที่ 38/2564(1,000,648.66)13
11/01/2021 16:40ข้อมูลสาระสำคัญการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองกุง ม.15-บ้านกุดกว้าง ม.4 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ7
11/01/2021 14:40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานการงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองกิจการขนส่ง 41,619.-)4
08/01/2021 16:44ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ชนิดหัวปั้ม ขนาด 1000ml. จำนวน 1,430 ขวด ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 429,000.-10
08/01/2021 16:44ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านหนองทุ่ม ม.4 ต.หัวทุ่ง อ.พล เชื่อมกับเขต ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ (e-bidding เลขที่ 37/2563) 2,594,396.74.-14
08/01/2021 16:44ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 18 รายการ (7,530.-)7
08/01/2021 16:43ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E64010005570)17
08/01/2021 16:43ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ต.ศิลา - บ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ต.สำราญ อ.เมือง (e-bidding) เลขที่ 36/2564 (997,215.82)12
08/01/2021 16:43ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 6 สัญญา9
08/01/2021 16:42ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ)11
08/01/2021 16:41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (กองคลัง 6,900.-)7
08/01/2021 16:40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง 42,400.-)6
07/01/2021 17:17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 2 ประกาศ ตามโครงการฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น หนองนาคำ คัพ (สำนักปลัดฯ)13
07/01/2021 16:37ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านขุมดิน หมู่ที่ 4 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี - ต.โนนพะยอม อ.ชนบท (e-bidding เลขที่ 93/2563)15
07/01/2021 16:37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยเหมืองใหม่ บ้านยางคำ หมู่ที่ 6 ต.กระนวน อ.ซำสูง (315,800.-)12
07/01/2021 16:14ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขก ถ 10006 บ้านน้ำซำ - บ้านโนนสะอาด อ.ภูผาม่าน (e-bidding) เลขที่ 34/2564 (1,997,543.77)14
07/01/2021 16:13ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 ต.ศรีสุข - บ้านหนองทุ่ม ต.หนองแดง (e-bidding) เลขที่ 33/2564 (746,000.81)11
07/01/2021 16:12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดการเรียนรู้ (Learning Package) ตามโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูฯ (499,500.-)7
07/01/2021 16:12ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังมน หมู่ที่ 4 ต.วังสวาบ - ทางหลวงหมายเลข 12 (e-bidding) เลขที่ 35/2564 (1,341,173.45) 16
07/01/2021 16:10ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (กองการเจ้าหน้าที่)11
07/01/2021 16:10ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (กองคลัง)10
07/01/2021 16:10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 รายการ (กองแผนฯ 5,200.-)6
07/01/2021 16:09ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 180 ลูกบาศก์เมตร (สำนักการช่าง 95,805.-)14
07/01/2021 13:05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 25 รายการ (สำนักการช่าง 13,885.-)6
07/01/2021 13:05ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (กองกิจการสภาฯ)11
07/01/2021 13:05ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (กองกิจการขนส่ง)9
07/01/2021 13:04ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ (สำนักปลัดฯ 48,700.-)6
07/01/2021 13:04ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 2 คัน 11 รายการ (สำนักการช่าง 63,890.-)4
06/01/2021 16:50ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัลและอุปกรณ์ในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น หนองนาคำ คัพ (สำนักปลัดฯ 31,600.-)7
06/01/2021 16:36ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ต.โนนหัน - ทางหลวงหมายเลข 201 (e-bidding) เลขที่ 31/2564 (981,224.85)10
06/01/2021 16:35ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (กองพัสดุฯ)11
06/01/2021 16:35ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E64010002881)7
06/01/2021 16:35ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองประปา บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย (e-bidding) เลขที่ 32/2564 (730,273.77)7
06/01/2021 16:34ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ฝ่ายพัฒนาสังคม)11
06/01/2021 16:34ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายสงัด ไชยโชติ (สำนักการศึกษาฯ 21,533.-)7
06/01/2021 16:33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ (สำนักปลัดฯ 79,835.-)8
06/01/2021 15:24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรัง จำนวน 733 ลูกบาศก์เมตร (สำนักการช่าง 98,900.-) 7
06/01/2021 11:53ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 3 หลัง (สำนักปลัดฯ 13,200.-)8
05/01/2021 16:01ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองสาธารณะ บ้านดงซำ หมู่ที่ 7 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น (470,650.-)9
05/01/2021 16:01ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E64010001954 ) 7
05/01/2021 16:01ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E64010001388)9
05/01/2021 16:00ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาน้ำซำ หมู่ที่ 5 ต.ภูผาม่าน - ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน (e-bidding) เลขที่ 30/2564 (626,792.-)15
05/01/2021 11:46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 3 คัน 3 รายการ (สำนักการช่าง 59,090.-) 6
05/01/2021 11:45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น หนองนาคำ คัพ (สำนักปลัดฯ 32,000.-)10
05/01/2021 11:45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 3 คัน 26 รายการ (สำนักการช่าง 89,140.-) 6
04/01/2021 17:05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตพร้อมติดตั้งป้ายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำนักปลัดฯ 10,368.-)9
04/01/2021 16:57ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหว้า หมู่ที่ 4 ต.โนนทัน (ข้าง รพ.สต.บ้านหว้า) - ทางหลวง อบจ.สาย ขก ถ 10010 (บ้านหว้าโง๊ะ - บ้านดงน้อย)(e-bidding)เลขที่ 8/2564 (995,000.-)10
04/01/2021 16:57ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ - ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน (492,500.-)13
04/01/2021 16:57ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุก จำนวน 955 ลบ.ม. (494,690.-)8
04/01/2021 16:24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ประเภทเรือนแถว 18 ห้อง รหัสทรัพย์สิน อก090-23-0004 บ้านเลขที่ 413/6 (155,000.-)7
30/12/2020 16:55ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกสูง ม.9 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง-ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง (e-bidding) เลขที่ 29/2564 (1,027,712.22)17
30/12/2020 16:55ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านดงกลาง ม.5 ต.บ้านโต้น-บ้านพระบุ ม.1 ต.พระบุ อ.พระยืน (e-bidding) เลขที่ 5/2564 (849,000.-)16
30/12/2020 16:43ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ ม.2 ต.โนนสมบูรณ์-บ้านแสงสว่าง (e-bidding) เลขที่ 28/2564 (995,180.12)15
30/12/2020 16:27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 15 ราย (สำนักปลัดฯ)16
30/12/2020 16:24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 12 ราย (สำนักปลัดฯ)15
30/12/2020 15:54ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น ท้องถิ่น คัพ ครั้งที่ 4 (สำนักปลัดฯ 84,200.-)19
30/12/2020 15:47ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (E63120030873)12
30/12/2020 15:46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 2297 - บ้านนาเสถียร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย (e-bidding) เลขที่ 7/2564 (730,000.-)18
30/12/2020 14:42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลสายบ้านคลองเจริญ ม.11 ต.ละหานนา-บ้านท่านางแนว ม.2 (e-bidding) เลขที่ 9/2564 (600,000.-)16
30/12/2020 14:41ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองบัว บ้านหนองบัว ม.3 ต.โสกนกเต็น อ.พล (e-bidding เลขที่ 27/2564) (2,643,923.36)11