ร้องเรียนการสมัครครูผู้ช่วย อบจ.

รายละเอียด

รายละเอียดการสมัครระบุว่า เอกสารในการสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษาที่ระบุกลุ่มวิชาเอก และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
5. สำเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.9 (เฉพาะชาย)
6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
7. ใบรับรองแพทย์
8. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุล
พอไปสมัคร เราไม่มีปริญญาบัตร แต่มีใบรับรองวุฒิ ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าใช้ไม่ได้ ต้องปริญญาบัตรเท่านั้น ไม่เห็นระบุเลยว่ามีใบปริญญา เพราะสมัครสอบที่ไหนเราก็ใช้ใบรับรองวุฒิการศึกษาสมัครได้ แถมเราโทรไปถามหาว่าเราโทรไปโวย นี่หรือหน่วยงานราชการ...แถมแสดงความโง่อีกบอกเราว่าใบปริญญาบัตรบอกวิชาเอก สงสัยไม่ได้จบปริญญา ใบปริญญาบัตรระบุเพียงชื่อวุฒิการศึกษานะ เช่น ศิลปศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตรบัณฑิต ท่านนายกจะรู้มั๊ยว่าบุคลากรใน อบจ.ของท่านไม่มีการศึกษา..สงสารองค์กรจริงๆ

โดย: คนเดินดิน เมื่อ : 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 15:06:56

ความคิดเห็นที่ 1

กำลังดำเนินการนะคะ

โดย: เมื่อ : 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:38:18

ความคิดเห็นที่ 2

แล้วทีเราไปสมัครก็ได้อยู่นะเอาใบรับรองไปพี่เขาก็ไม่เห็นว่าอะไรเลย... พี่คนสวยเอกคอมพิวเตอร์... ประทับใจมากค่ะเป็นกันเองพูดจาดีมาก

โดย: ครูน้อย เมื่อ : 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:32:25


แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด
รูปภาพ (ไม่เกิน 100k)
ชื่อ

** ทุกๆคำถามจะต้องได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ก่อน