องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ถนนหน้าเมือง   อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40000

เว็บไซต์ : http://www.kkpao.go.th   อีเมล : kkpao.go.th@gmail.com

โทรศัพท์ 043-244682


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น