สื่อเพื่อการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

…………………………………

1. วีดีโอแสดงขึ้นตอนการใช้งาน โปรแกรมสำนักงาน

                 1) การเปลี่ยนรหัสผ่านที่ login เข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ                          https://youtu.be/TEmu87X4HL8
                 2) การค้นหาข่าวและสั่งพิมพ์ในหน้าเว็บไซต์ อบจ.ขอนแก่น             https://youtu.be/br5sG7_mrFg
                 3) การแก้ไขไดร์ฟเวอร์ printer หายไปเอง                                      https://youtu.be/Xe4plZWrjNg
                 4) การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน (share printer)                                   https://youtu.be/Ov3useNirok
                 5) การตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Connection)    https://youtu.be/xbaVbHwgB9s
                 6) การแก้ปัญหา print ระบบ e-laas ไม่ได้                                      https://youtu.be/JglmofzWLBM
                 7) การแก้ปัญหา สั่งพิมพ์จากเว็บ e-GP ไม่ได้                                 https://youtu.be/RCLnBMM0fYw
                 8) แก้ไขรูปแบบอักษรใน Acrobat pro (Ctrl+e)                             https://youtu.be/hZK6XKan58I
                 9) การสร้างนามบัตรด้วย Microsoft office Publisher                    https://youtu.be/yBgwWqWa7Zk  
               10) แบ่งปันข้อมูล ด้วย Google Drive          https://www.youtube.com/watch?v=F2iMHaQrUX4
               11) สร้าง pdf จากโปรแกรม do pdf               https://www.youtube.com/watch?v=IJISLTLTF70
               12) เปิด excel หลายหน้าต่างพร้อมกัน          https://www.youtube.com/watch?v=mvDXAxyzjDU
               13) แทรกเลขหน้าใน Microsoft Excel          https://www.youtube.com/watch?v=h1kDsKwVg8I
               14) การแยกตารางใน Microsoft Word          https://www.youtube.com/watch?v=ylHmDUspP_s


2. วีดีโอแสดงขึ้นตอนการใช้งาน โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ

                 1) ปรับเสียงให้วีดีโอที่ตัดด้วย Sony Vegas         https://www.youtube.com/watch?v=dHvE6g4XbZg
                 2) สร้างไตเติล ปรับเสียง และแปลงไฟล์ให้คมชัด จาก Sony Vegas            https://www.youtube.com/watch?v=bzOuUCtacdA
                 3) การโหลดเพลง mp3 และคลิปวีดีโอจาก youtube ด้วย keepvid.com    https://www.youtube.com/watch?v=8CD9I-_xl1Q
                 4) วิธี Copy ไฟล์เสียงจากแผ่น Audio CD ลงคอมพิวเตอร์                          https://youtu.be/_NYvCjOFfjE

3. วีดีโอแสดงขึ้นตอนการใช้งาน โปรแกรมมือถือ

                 1) scan เอกสาร ด้วย app มือถือ - Fast Scanner                                 https://www.youtube.com/watch?v=np8E1XApLjU
                 2) ตั้งค่าอัพโหลด ภาพและวีดีโอแบบ HD ใน Line และ Facebook       https://www.youtube.com/watch?v=ETU8TYYtN5A