โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
    โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
    โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
    โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
    โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
    โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
    โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
    โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
    โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
    โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)
    โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
    โรงเรียนโนนหันวิทยายน
    โรงเรียนสีชมพูศึกษา
    โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
    โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
   

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบล หนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

   

โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา

เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180

   

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม

หมู่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

   

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว

อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น