Feature 1

อบจ.ขอนแก่น จัดโครงการอบรมแก้ไข ฟื้นฟู และฝึกอาชีพเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขัง

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

  16/09/2014 เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ”หมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย” บ้านโคกสง่า ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557  อ่านเพิ่มเติม
  16/09/2014 การสำรวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ประจำปี พ.ศ. 2557  อ่านเพิ่มเติม
  16/09/2014 รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2554 – 2556(หลังดำเนินการ)  อ่านเพิ่มเติม
  12/09/2014 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  10/09/2014 จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม 2557  อ่านเพิ่มเติม
  05/09/2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)  อ่านเพิ่มเติม
  27/08/2014 การฝึกอบรมเยาวชนเล่นกีห่างไกลยาเสพติด”ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก”  อ่านเพิ่มเติม
  27/08/2014 การแข่งขันฟุตซอล”อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด”ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗  อ่านเพิ่มเติม
  25/08/2014 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น (หลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น) วันที่ 3 - 4 กันยายน 2557 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  19/08/2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  12/09/2014 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  19/08/2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  18/08/2014 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   อ่านเพิ่มเติม
  01/08/2014 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  20/05/2014 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  29/04/2014 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญิประจำปี 2557 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  16/07/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2  อ่านเพิ่มเติม
  07/05/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  07/03/2013 กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  19/02/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2552 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  12/09/2014 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อชุดเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 รายการ  อ่านเพิ่มเติม
  09/09/2014 ประมูลซื้อสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 13 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อ่านเพิ่มเติม
  08/09/2014 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าพร้อมราคา  อ่านเพิ่มเติม
  08/09/2014 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรังฯ จำนวน 6 โครงการ  อ่านเพิ่มเติม
  08/09/2014 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินและก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต จำนวน 2 แห่ง  อ่านเพิ่มเติม
  08/09/2014 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนสู่แหล่งการเกษตรฯ จำนวน 2 โครงการ  อ่านเพิ่มเติม
  08/09/2014 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 4 โครงการ   อ่านเพิ่มเติม
  05/09/2014 ประมูลจ้างขุดลอกฯ จำนวน 3 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อ่านเพิ่มเติม
  05/09/2014 การจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบฯ จำนวน 8 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อ่านเพิ่มเติม
  05/09/2014 ประมูลจ้างขุดลอกฯ จำนวน 4 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  28/07/2014 งบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาส ที่ 3)  อ่านเพิ่มเติม
  03/07/2014 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน 2557  อ่านเพิ่มเติม
  06/05/2014 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2557  อ่านเพิ่มเติม
  22/04/2014 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่2)  อ่านเพิ่มเติม
  06/03/2014 รายได้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557  อ่านเพิ่มเติม
  07/02/2014 จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2557  อ่านเพิ่มเติม
  27/01/2014 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่1)  อ่านเพิ่มเติม
  11/11/2013 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556   อ่านเพิ่มเติม
  05/11/2013 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2556  อ่านเพิ่มเติม
  02/08/2013 รายงานการจัดเก็ยรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2556  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  17/04/2014 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  08/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 3  อ่านเพิ่มเติม
  02/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556  อ่านเพิ่มเติม
  20/09/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  26/08/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  15/07/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2  อ่านเพิ่มเติม
  08/07/2013 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  21/05/2013 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก นัดที่ 3 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  26/02/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  26/02/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น วันนี้              

ข่าว การเมือง              

ข่าวไลฟ์สไตล์            

ข่าว การศึกษา          


สถิติ                   

ออนไลน์: 5
วันนี้: 37
เมื่อวาน: 108
ทั้งหมด: 118954