Feature 1

อบจ.ขอนแก่น จัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ปล่อยปลา ประจำปี 2557

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

อบจ.ขอนแก่น ร่วมงานครอบครัวสุขสันต์วันสงกรานต์ประจำปี 2557

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

รองนายก อบจ.ขอนแก่น เปิดงานวันผู้สูงอายุ

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

  18/04/2014 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  18/04/2014 เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  อ่านเพิ่มเติม
  10/04/2014 เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  อ่านเพิ่มเติม
  03/04/2014 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  03/04/2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  02/04/2014 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  19/03/2014 เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล การแข่งขันฟุตบอล “อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๙” ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖  อ่านเพิ่มเติม
  12/03/2014 เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล การแข่งขันเทนนิส “ขอนแก่น SENIOR 2013” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  อ่านเพิ่มเติม
  10/03/2014 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  10/03/2014 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  16/07/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2  อ่านเพิ่มเติม
  07/05/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  07/03/2013 กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  19/02/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2552 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  19/02/2013 ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  อ่านเพิ่มเติม
  19/02/2013 ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2552   อ่านเพิ่มเติม
  19/02/2013 แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา   อ่านเพิ่มเติม
  19/02/2013 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   อ่านเพิ่มเติม
  19/02/2013 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองสองห้อง เขตเลือกตั้งที่ ๒  อ่านเพิ่มเติม
  19/02/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  18/04/2014 เชิญชวนยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาเพื่อกำหนดราคากลาง (สื่อการเรียนรู้ ประเภทสมุดนักเรียนและหนังสือ)  อ่านเพิ่มเติม
  18/04/2014 22/2557 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 สาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อ่านเพิ่มเติม
  18/04/2014 21/2557 ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 สาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อ่านเพิ่มเติม
  18/04/2014 20/2557 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อ่านเพิ่มเติม
  18/04/2014 19/2557 การจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 สาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อ่านเพิ่มเติม
  18/04/2014 18/2557 ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 11 สาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อ่านเพิ่มเติม
  18/04/2014 17/2557 ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 สาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อ่านเพิ่มเติม
  10/04/2014 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 7 สาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อ่านเพิ่มเติม
  10/04/2014 ประมูลจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง และซ่อมเสริมผิวถนนลาดยาง ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อ่านเพิ่มเติม
  10/04/2014 ประมูลจ้างขุดลอกฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 39 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  06/03/2014 รายได้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557  อ่านเพิ่มเติม
  07/02/2014 จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2557  อ่านเพิ่มเติม
  27/01/2014 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่1)  อ่านเพิ่มเติม
  11/11/2013 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556   อ่านเพิ่มเติม
  05/11/2013 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2556  อ่านเพิ่มเติม
  02/08/2013 รายงานการจัดเก็ยรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2556  อ่านเพิ่มเติม
  01/08/2013 สำเนางบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 (ไตรมาสที่ 3)  อ่านเพิ่มเติม
  03/07/2013 รายงายการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 20 มิถุนายน 2556  อ่านเพิ่มเติม
  04/06/2013 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2556  อ่านเพิ่มเติม
  09/05/2013 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  17/04/2014 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  08/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 3  อ่านเพิ่มเติม
  02/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556  อ่านเพิ่มเติม
  20/09/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  26/08/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  15/07/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2  อ่านเพิ่มเติม
  21/05/2013 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก นัดที่ 3 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  26/02/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  26/02/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  26/02/2013 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.30 น.  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น วันนี้              

ข่าว การเมือง              

ข่าวไลฟ์สไตล์            

ข่าว การศึกษา          


สถิติ                   

ออนไลน์: 1
วันนี้: 49
เมื่อวาน: 112
ทั้งหมด: 104771