ร่วมเป็นเกียรติ ด้วยแพลตฟอร์มสื่อ อีสานบีช จัดกิจกรรมสัมมนาครบรอบ 13 ปี อีสานบีชสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมพลังสมาร์ทซิตี้และเศษฐกิจอีสาน

แสดงรายละเอียด

โครงการค่าย STEM ศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 2

แสดงรายละเอียด

โครงการค่าย STEM ศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1

แสดงรายละเอียดการบริหารจัดการเลือกตั้ง

พิธีเปิด คุ้มวัฒนธรรม

เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และ นายก อบจ.

ประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ขอนแก่น
ออนไลน์: 2
วันนี้: 60
เมื่อวาน: 108
ทั้งหมด: 329170