Feature 1

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี 12 สิงหาคม 2557

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี 12 สิงหาคม 2557

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

  25/07/2014 กำหนดการประเมิน รายชื่อผู้เข้าร่วมการประเมินและกรรมการผู้ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  อ่านเพิ่มเติม
  21/07/2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ (ตน.นักวิชาการพัสดุ)  อ่านเพิ่มเติม
  15/07/2014 ประกาศรับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  07/07/2014 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม)  อ่านเพิ่มเติม
  01/07/2014 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 จำนวน 4 สาขา  อ่านเพิ่มเติม
  27/06/2014 มหกรรมดนตรีสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ  อ่านเพิ่มเติม
  20/06/2014 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   อ่านเพิ่มเติม
  11/06/2014 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.เพื่อเปลี่ยนสายงาน ฯ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)  อ่านเพิ่มเติม
  23/05/2014 เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  อ่านเพิ่มเติม
  21/05/2014 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหนผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์์ จำนวน 1 ราย  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  01/08/2014 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  20/05/2014 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  29/04/2014 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญิประจำปี 2557 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  16/07/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2  อ่านเพิ่มเติม
  07/05/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  07/03/2013 กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  19/02/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2552 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  19/02/2013 ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  อ่านเพิ่มเติม
  19/02/2013 ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2552   อ่านเพิ่มเติม
  19/02/2013 แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา   อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  01/08/2014 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  31/07/2014 สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต  อ่านเพิ่มเติม
  31/07/2014 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูง ฯ  อ่านเพิ่มเติม
  31/07/2014 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนให้น้ำล้นผ่านในเขตอำเภอหนองสองห้อง  อ่านเพิ่มเติม
  31/07/2014 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน  อ่านเพิ่มเติม
  31/07/2014 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 13 รายการ  อ่านเพิ่มเติม
  31/07/2014 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ  อ่านเพิ่มเติม
  31/07/2014  ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถลากพร้อมเทรลเลอร์ จำนวน 1 คัน  อ่านเพิ่มเติม
  31/07/2014 ประกาศเชิญชวนยื่นรายการสินค้าพร้อมเพื่อกำหนดราคากลาง  อ่านเพิ่มเติม
  30/07/2014 ประกาศประมูลซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด จำนวน 216,666 ชุด  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  28/07/2014 งบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาส ที่ 3)  อ่านเพิ่มเติม
  03/07/2014 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน 2557  อ่านเพิ่มเติม
  06/05/2014 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2557  อ่านเพิ่มเติม
  22/04/2014 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่2)  อ่านเพิ่มเติม
  06/03/2014 รายได้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557  อ่านเพิ่มเติม
  07/02/2014 จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2557  อ่านเพิ่มเติม
  27/01/2014 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่1)  อ่านเพิ่มเติม
  11/11/2013 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556   อ่านเพิ่มเติม
  05/11/2013 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2556  อ่านเพิ่มเติม
  02/08/2013 รายงานการจัดเก็ยรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2556  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  17/04/2014 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  08/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 3  อ่านเพิ่มเติม
  02/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556  อ่านเพิ่มเติม
  20/09/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  26/08/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  15/07/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2  อ่านเพิ่มเติม
  08/07/2013 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  21/05/2013 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก นัดที่ 3 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  26/02/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  26/02/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น วันนี้              

ข่าว การเมือง              

ข่าวไลฟ์สไตล์            

ข่าว การศึกษา          


สถิติ                   

ออนไลน์: 1
วันนี้: 5
เมื่อวาน: 94
ทั้งหมด: 114568