Feature 1

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

งานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

นายก อบจ.ขอนแก่น ร่วมงานเปิดโรงแรมวีวิช ขอนแก่น

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

  23/09/2014 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2  อ่านเพิ่มเติม
  23/09/2014 ขยายสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง ออกไปอีก 15 วัน  อ่านเพิ่มเติม
  23/09/2014 เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ”หมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย” บ้านโคกสง่า ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557  อ่านเพิ่มเติม
  23/09/2014 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  19/09/2014 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ พ.ศ. 2557  อ่านเพิ่มเติม
  16/09/2014 เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ”หมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย” บ้านโคกสง่า ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557  อ่านเพิ่มเติม
  16/09/2014 การสำรวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ประจำปี พ.ศ. 2557  อ่านเพิ่มเติม
  16/09/2014 รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2554 – 2556(หลังดำเนินการ)  อ่านเพิ่มเติม
  12/09/2014 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  10/09/2014 จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม 2557  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  19/09/2014 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ พ.ศ. 2557  อ่านเพิ่มเติม
  12/09/2014 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  19/08/2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  18/08/2014 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   อ่านเพิ่มเติม
  01/08/2014 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  20/05/2014 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  29/04/2014 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญิประจำปี 2557 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  16/07/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2  อ่านเพิ่มเติม
  07/05/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  07/03/2013 กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  30/09/2014 95/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ฯ  อ่านเพิ่มเติม
  30/09/2014 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังฯ จำนวน 4 โครงการ  อ่านเพิ่มเติม
  30/09/2014 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังฯ จำนวน 3 โครงการ  อ่านเพิ่มเติม
  29/09/2014 94/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ฯ  อ่านเพิ่มเติม
  29/09/2014 93/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ฯ  อ่านเพิ่มเติม
  29/09/2014 92/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองแวงฯ  อ่านเพิ่มเติม
  29/09/2014 91/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางฯ  อ่านเพิ่มเติม
  29/09/2014 55/2557 เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบฯ  อ่านเพิ่มเติม
  29/09/2014 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังฯ จำนวน 6 โครงการ  อ่านเพิ่มเติม
  29/09/2014 95/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ฯ (ประกาศในระบบ egp ไม่สมบูรณ์ จึงต้องประกาศใหม่)  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  28/07/2014 งบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาส ที่ 3)  อ่านเพิ่มเติม
  03/07/2014 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน 2557  อ่านเพิ่มเติม
  06/05/2014 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2557  อ่านเพิ่มเติม
  22/04/2014 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่2)  อ่านเพิ่มเติม
  06/03/2014 รายได้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557  อ่านเพิ่มเติม
  07/02/2014 จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2557  อ่านเพิ่มเติม
  27/01/2014 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่1)  อ่านเพิ่มเติม
  11/11/2013 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556   อ่านเพิ่มเติม
  05/11/2013 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม 2556  อ่านเพิ่มเติม
  02/08/2013 รายงานการจัดเก็ยรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2556  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  17/04/2014 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  08/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 3  อ่านเพิ่มเติม
  02/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556  อ่านเพิ่มเติม
  20/09/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  26/08/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  15/07/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2  อ่านเพิ่มเติม
  08/07/2013 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  21/05/2013 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก นัดที่ 3 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  26/02/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  26/02/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น วันนี้              

ข่าว การเมือง              

ข่าวไลฟ์สไตล์            

ข่าว การศึกษา          


สถิติ                   

ออนไลน์: 1
วันนี้: 103
เมื่อวาน: 113
ทั้งหมด: 120260