Feature 1

เปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร รุ่นที่ 1

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.เมืองพลพิทยาคม อ.พล

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

พิธีรับและประดับเข็มพระเกี้ยว ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

  03/07/2015 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558  อ่านเพิ่มเติม
  01/07/2015 ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  30/06/2015 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสื่อการเรียนการสอน ประเภทสื่อภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  29/06/2015 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)  อ่านเพิ่มเติม
  26/06/2015 เชิญชวนยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาเพื่อกำหนดราคากลาง จัดซื้อจัดหาสื่อห้องเรียน ASEAN SCHOOl (ASEAN e-Classroom) ระดับประถมศึกษา  อ่านเพิ่มเติม
  18/06/2015 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  อ่านเพิ่มเติม
  18/06/2015 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสื่อห้องเรียนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อ่านเพิ่มเติม
  15/06/2015 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายนักวางแผนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  อ่านเพิ่มเติม
  15/06/2015 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  08/06/2015 โครงการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  01/07/2015 ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  15/06/2015 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  08/06/2015 โครงการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  อ่านเพิ่มเติม
  04/06/2015 ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  29/05/2015 เชิญชวนยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาเพื่อกำหนดราคากลาง  อ่านเพิ่มเติม
  26/05/2015 เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  อ่านเพิ่มเติม
  01/05/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(รองผู้อำนวยการโรงเรียน) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  01/05/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(ผู้อำนวยการโรงเรียน) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  29/04/2015 เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  อ่านเพิ่มเติม
  16/04/2015 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  03/07/2015 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558  อ่านเพิ่มเติม
  01/07/2015 ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 3 คัน ตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 19/2558  อ่านเพิ่มเติม
  26/06/2015 ประกาศประมูลซื้อสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 รายการ ตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 18/2558  อ่านเพิ่มเติม
  26/06/2015 ประกาศประมูลซื้อสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ ตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 17/2558  อ่านเพิ่มเติม
  26/06/2015 เชิญชวนยื่นรายการสินค้าพร้อมราคาเพื่อกำหนดราคากลาง จัดซื้อจัดหาสื่อห้องเรียน ASEAN SCHOOl (ASEAN e-Classroom) ระดับประถมศึกษา  อ่านเพิ่มเติม
  24/06/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถซ่อมปะผิวจราจรลาดยางอเนกประสงค์ ตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 15/2558  อ่านเพิ่มเติม
  16/06/2015 ประกาศประมูลซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียน เครื่องเขียน หนังสือและแบบเรียนเสริมทักษะ ตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 16/2558  อ่านเพิ่มเติม
  16/06/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถกระบะบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนแบบสลิง ตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 14/2558  อ่านเพิ่มเติม
  15/06/2015 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 38/2558  อ่านเพิ่มเติม
  11/06/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ ตำบลหนองแดง อำภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  02/07/2015 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 24 มิถุนายน 2558  อ่านเพิ่มเติม
  05/06/2015 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 22 พฤษภาคม 2558  อ่านเพิ่มเติม
  27/05/2015 จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2558  อ่านเพิ่มเติม
  12/05/2015 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 24 เมษายน 2558  อ่านเพิ่มเติม
  01/05/2015 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2)  อ่านเพิ่มเติม
  10/04/2015 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม 2558  อ่านเพิ่มเติม
  11/03/2015 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558  อ่านเพิ่มเติม
  09/02/2015 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2558  อ่านเพิ่มเติม
  04/02/2015 สำเนางบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่)  อ่านเพิ่มเติม
  08/01/2015 รายได้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม 2557  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  09/06/2015 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 สมัยแรก วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  13/03/2015 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  30/10/2014 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  22/10/2014 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  29/09/2014 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  25/09/2014 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  24/04/2014 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยแรก วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  17/04/2014 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  08/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 3  อ่านเพิ่มเติม
  02/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  27/02/2015 แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  16/12/2014 ราคากลางงานก่อสร้างงบประมาณ ประจำปี 2558 จำนวน 26 โครงการ  อ่านเพิ่มเติม
  05/02/2014 โล่ รางวัล อบจ.ขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 ภาษาอังกฤษ ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 คณิตศาสตร์ ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 สังคมศึกษา ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 วิทยาศาสตร์ ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET '57 ภาษาไทย   อ่านเพิ่มเติม
  21/10/2013 เฉลย_โควต้ามข.ฟิสิกส์ 56  อ่านเพิ่มเติม
  21/10/2013 เฉลย_โควต้ามข.เคมี 56  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น วันนี้              

ข่าว การเมือง              

ข่าวไลฟ์สไตล์            

ข่าว การศึกษา          


สถิติ                   

ออนไลน์: 7
วันนี้: 94
เมื่อวาน: 40
ทั้งหมด: 162857