เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูฯ

แสดงรายละเอียด

เปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน รุ่นที่3

แสดงรายละเอียด

พิธีมอบเครื่องอุปโภค –บริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง ต.ท่าพระ อ.เมือง

แสดงรายละเอียดการดำเนินการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน

แสดงรายละเอียด

มินิบัสปรับอากาศ

แสดงรายละเอียด

พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

แสดงรายละเอียด


ภารกิจผู้บริหาร ประจำเดือนเมษายน 2559

ภารกิจผู้บริหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ภารกิจผู้บริหาร ประจำเดือนมกราคม 2559

ภารกิจผู้บริหาร ประจำเดือนธันวาคม 2558


ออนไลน์: 1
วันนี้: 4
เมื่อวาน: 72
ทั้งหมด: 192735