พิธีเปิดงานประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ณ คุ้มวัฒนธรรม

แสดงรายละเอียด

พิธีบวงสรวงองค์พระธาตุศิโรดมขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

แสดงรายละเอียด

เปิดถนนลาดยางเส้นทางจากบ้านเสาเล้า หมู่ที่9 ตำบลนางาม ถึง บ้านโนนพันชาด หมู่ที่ 8,17 ตำบลนาข่า

แสดงรายละเอียด

เครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

วีดีทัศน์ อบจ ขอนแก่น ปรับปรุง 30 มิถุนายน 2560

วีดีทัศน์ อบจ ขอนแก่น ปรับปรุง 9 มีนาคม 2560

ภารกิจผู้บริหารประจำเดือนธันวาคม 2559
ออนไลน์: 1
วันนี้: 2
เมื่อวาน: 44
ทั้งหมด: 256894