โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯ อำเภอกระนวน

แสดงรายละเอียด

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อฯ ประจำปี 2561

แสดงรายละเอียด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

แสดงรายละเอียด

วีดีทัศน์ อบจ ขอนแก่น ปรับปรุง 30 มิถุนายน 2560

วีดีทัศน์ อบจ ขอนแก่น ปรับปรุง 9 มีนาคม 2560

ภารกิจผู้บริหารประจำเดือนธันวาคม 2559

ภารกิจผู้บริหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ออนไลน์: 1
วันนี้: 3
เมื่อวาน: 49
ทั้งหมด: 241036