ทศวรรษต่อไป

แสดงรายละเอียด

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี

แสดงรายละเอียด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศรีษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4

แสดงรายละเอียดการดำเนินการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน

แสดงรายละเอียด

มินิบัสปรับอากาศ

แสดงรายละเอียด

พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

แสดงรายละเอียด


วีดีทัศน์ อบจ.ขอนแก่น

ภารกิจผู้บริหาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

ภารกิจผู้บริหาร ประจำเดือนเมษายน 2559

ภารกิจผู้บริหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559


ออนไลน์: 1
วันนี้: 4
เมื่อวาน: 110
ทั้งหมด: 201236