ร่วมงานพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล พระเทพพุทธิมุนีฯ

แสดงรายละเอียด

เปิดประชุมใหญ่สมาชิกโครงการฯ ซี.ซี.เอฟ.จ.ขอนแก่น

แสดงรายละเอียด

พิธีเปิดโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพนักเรียนของสถานศึกษา ในเขตอำเภอชุมแพ ประจำปี ๒๕๕๙

แสดงรายละเอียดมินิบัสปรับอากาศ

แสดงรายละเอียด

พิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดี อ.หนองสองห้อง

แสดงรายละเอียด

พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

แสดงรายละเอียด


ภารกิจผู้บริหาร ประจำเดือนมกราคม 2559

ภารกิจผู้บริหาร ประจำเดือนธันวาคม 2558

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น ร่วมกล่าวแสดงความยินดี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น อวยพรปีใหม่ 2559


ออนไลน์: 1
วันนี้: 3
เมื่อวาน: 75
ทั้งหมด: 187082