Feature 1

เปิดโครงการอบรมพัฒนา นร. สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ 50 ปี มข.

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ นายก อบจ.ขอนแก่น ปี 2558

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

  13/01/2015 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2557  อ่านเพิ่มเติม
  13/01/2015 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย, แม่บ้าน และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  อ่านเพิ่มเติม
  08/01/2015 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  08/01/2015  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  07/01/2015 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย”  อ่านเพิ่มเติม
  30/12/2014 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง พ.ศ. 2557 และ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับ 10   อ่านเพิ่มเติม
  26/12/2014 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  18/12/2014 ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)  อ่านเพิ่มเติม
  18/12/2014 ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)  อ่านเพิ่มเติม
  11/12/2014 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  30/12/2014 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง พ.ศ. 2557 และ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับ 10   อ่านเพิ่มเติม
  02/12/2014 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล (นักบริหารงานช่าง 7)   อ่านเพิ่มเติม
  12/11/2014 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ)  อ่านเพิ่มเติม
  12/11/2014 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ)  อ่านเพิ่มเติม
  07/11/2014 สอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนและจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2558  อ่านเพิ่มเติม
  31/10/2014 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  อ่านเพิ่มเติม
  16/10/2014 ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 และระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  อ่านเพิ่มเติม
  08/10/2014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  03/10/2014 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  19/09/2014 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ พ.ศ. 2557  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  29/01/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ (บ้านนาท่าลี่)  อ่านเพิ่มเติม
  29/01/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ   อ่านเพิ่มเติม
  29/01/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ ตามเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 65/2558  อ่านเพิ่มเติม
  28/01/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรังฯ   อ่านเพิ่มเติม
  28/01/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างขุดลอกลำห้วยฯ และก่อสร้างถนนลาดยางฯ  อ่านเพิ่มเติม
  26/01/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ตามเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 64/2558  อ่านเพิ่มเติม
  26/01/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ฯ ตามเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 63/2558  อ่านเพิ่มเติม
  26/01/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ ตามเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 62/2558  อ่านเพิ่มเติม
  26/01/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ตามเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 61/2558   อ่านเพิ่มเติม
  26/01/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ตามเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 59/2558  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  08/01/2015 รายได้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม 2557  อ่านเพิ่มเติม
  25/12/2014 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557  อ่านเพิ่มเติม
  28/07/2014 งบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาส ที่ 3)  อ่านเพิ่มเติม
  03/07/2014 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน 2557  อ่านเพิ่มเติม
  06/05/2014 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2557  อ่านเพิ่มเติม
  22/04/2014 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่2)  อ่านเพิ่มเติม
  06/03/2014 รายได้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557  อ่านเพิ่มเติม
  07/02/2014 จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2557  อ่านเพิ่มเติม
  27/01/2014 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่1)  อ่านเพิ่มเติม
  11/11/2013 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556   อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  17/04/2014 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  08/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 3  อ่านเพิ่มเติม
  02/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556  อ่านเพิ่มเติม
  20/09/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  26/08/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  15/07/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2  อ่านเพิ่มเติม
  08/07/2013 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  21/05/2013 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก นัดที่ 3 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  26/02/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  26/02/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น วันนี้              

ข่าว การเมือง              

ข่าวไลฟ์สไตล์            

ข่าว การศึกษา          


สถิติ                   

ออนไลน์: 1
วันนี้: 80
เมื่อวาน: 147
ทั้งหมด: 145355