ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

แสดงรายละเอียด

เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตสำนึกปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แสดงรายละเอียด

ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อม ก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

แสดงรายละเอียด

ภารกิจผู้บริหารประจำเดือนธันวาคม 2559

ภารกิจผู้บริหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

ภารกิจผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม 2559

วีดีทัศน์ อบจ ขอนแก่น
ออนไลน์: 2
วันนี้: 53
เมื่อวาน: 98
ทั้งหมด: 216060