Feature 1

พบปะประชาชนและร่วมทำฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

พิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

Feature 1

เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ อ.น้ำพอง

ดูภาพเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

  26/05/2015 เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  อ่านเพิ่มเติม
  01/05/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(รองผู้อำนวยการโรงเรียน) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  01/05/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(ผู้อำนวยการโรงเรียน) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  01/05/2015 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2)  อ่านเพิ่มเติม
  30/04/2015 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าและราคาเพื่อกำหนดราคากลาง  อ่านเพิ่มเติม
  29/04/2015 เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  อ่านเพิ่มเติม
  16/04/2015 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  09/04/2015 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 8 โครงการ  อ่านเพิ่มเติม
  09/04/2015 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)  อ่านเพิ่มเติม
  08/04/2015 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการเครื่องดนตรีและวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องดนตรี)  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  26/05/2015 เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  อ่านเพิ่มเติม
  01/05/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(รองผู้อำนวยการโรงเรียน) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  01/05/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(ผู้อำนวยการโรงเรียน) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  29/04/2015 เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  อ่านเพิ่มเติม
  16/04/2015 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  03/04/2015 เพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  อ่านเพิ่มเติม
  02/04/2015 รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  18/03/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  13/03/2015 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา8)  อ่านเพิ่มเติม
  13/03/2015  รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  26/05/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)  อ่านเพิ่มเติม
  25/05/2015 ประกาศประมูลซื้อรถซ่อมปะผิวจราจรลาดยางเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 15/2558  อ่านเพิ่มเติม
  22/05/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยเสริมวินัยจราจรฯ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 147/2558   อ่านเพิ่มเติม
  21/05/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 8 คัน ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 146/2558  อ่านเพิ่มเติม
  20/05/2015 ประกาศสอบราคาเพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนฯ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด  อ่านเพิ่มเติม
  19/05/2015 ประกาศประมูลซื้อรถกระบะบรรทุก 6 ล้อฯ ตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 14/2558  อ่านเพิ่มเติม
  19/05/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำฯ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 145/2558  อ่านเพิ่มเติม
  15/05/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล บ้านห้วยไร่ใต้  อ่านเพิ่มเติม
  13/05/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนซำสูงพิทยาคม  อ่านเพิ่มเติม
  13/05/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน โรงเรียนซำสูงพิทยาคม  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  12/05/2015 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 24 เมษายน 2558  อ่านเพิ่มเติม
  01/05/2015 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2)  อ่านเพิ่มเติม
  10/04/2015 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม 2558  อ่านเพิ่มเติม
  11/03/2015 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558  อ่านเพิ่มเติม
  09/02/2015 รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม 2558  อ่านเพิ่มเติม
  04/02/2015 สำเนางบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่)  อ่านเพิ่มเติม
  08/01/2015 รายได้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม 2557  อ่านเพิ่มเติม
  25/12/2014 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557  อ่านเพิ่มเติม
  28/07/2014 งบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาส ที่ 3)  อ่านเพิ่มเติม
  03/07/2014 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน 2557  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  13/03/2015 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  17/04/2014 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมัยแรก  อ่านเพิ่มเติม
  08/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 3  อ่านเพิ่มเติม
  02/10/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 นัดที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556  อ่านเพิ่มเติม
  20/09/2013 ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  26/08/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่สอง  อ่านเพิ่มเติม
  15/07/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2  อ่านเพิ่มเติม
  08/07/2013 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  21/05/2013 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก นัดที่ 3 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  26/02/2013 มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด
  27/02/2015 แบบฟอร์มบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  16/12/2014 ราคากลางงานก่อสร้างงบประมาณ ประจำปี 2558 จำนวน 26 โครงการ  อ่านเพิ่มเติม
  05/02/2014 โล่ รางวัล อบจ.ขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 ภาษาอังกฤษ ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 คณิตศาสตร์ ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 สังคมศึกษา ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET'57 วิทยาศาสตร์ ม.6  อ่านเพิ่มเติม
  20/01/2014 เฉลย O-NET '57 ภาษาไทย   อ่านเพิ่มเติม
  21/10/2013 เฉลย_โควต้ามข.ฟิสิกส์ 56  อ่านเพิ่มเติม
  21/10/2013 เฉลย_โควต้ามข.เคมี 56  อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น วันนี้              

ข่าว การเมือง              

ข่าวไลฟ์สไตล์            

ข่าว การศึกษา          


สถิติ                   

ออนไลน์: 1
วันนี้: 140
เมื่อวาน: 194
ทั้งหมด: 158526