ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือ ตามโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แสดงรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดขอนแก่น

แสดงรายละเอียด

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดขอนแก่น

แสดงรายละเอียดวิดีทัศน์ อบจ.ขอนแก่น

โครงสร้าง อบจ.ขอนแก่น

รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ #2

รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ #1
ออนไลน์: 1
วันนี้: 4
เมื่อวาน: 85
ทั้งหมด: 336777