พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)การขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมสำหรับเกษตรกร

แสดงรายละเอียด

พิธีทำบุญ และเปิดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 4 อ.เมืองขอนแก่น

แสดงรายละเอียด

พิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ร.ร.ชุมชนบ้านฝาง

แสดงรายละเอียดการดำเนินการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน

แสดงรายละเอียด

มินิบัสปรับอากาศ

แสดงรายละเอียด

พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

แสดงรายละเอียด


วีดีทัศน์ อบจ.ขอนแก่น

ภารกิจผู้บริหาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

ภารกิจผู้บริหาร ประจำเดือนเมษายน 2559

ภารกิจผู้บริหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559


ออนไลน์: 3
วันนี้: 108
เมื่อวาน: 82
ทั้งหมด: 203938