โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตสำนึกปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

แสดงรายละเอียด

ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณงานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560

แสดงรายละเอียด

ร่วมการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

แสดงรายละเอียด

วีดีทัศน์ อบจ ขอนแก่น ปรับปรุง 30 มิถุนายน 2560

วีดีทัศน์ อบจ ขอนแก่น ปรับปรุง 9 มีนาคม 2560

ภารกิจผู้บริหารประจำเดือนธันวาคม 2559

ภารกิจผู้บริหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ออนไลน์: 2
วันนี้: 45
เมื่อวาน: 49
ทั้งหมด: 235191