การประชุม ก.จ.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 12/2563

แสดงรายละเอียด

การประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563

แสดงรายละเอียด

ร่วมพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำความผิดทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แสดงรายละเอียดประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ขอนแก่น

บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งวันแรก

การดำเนินงานขอนแก่นจีโอปาร์ค เดือนกันยายน 2563

การตรวจประเมินอุทยานธรณีขอนแก่น
ออนไลน์: 2
วันนี้: 90
เมื่อวาน: 153
ทั้งหมด: 313811