โครงการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารราชการกลุ่มจังหวัด

แสดงรายละเอียด

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงสู่ศูนย์กลางแฟชั่นระดับภูมิภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2

แสดงรายละเอียด

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงรายละเอียด

การดำเนินงานขอนแก่นจีโอปาร์ค พฤษภาคม 2563

ปรบมือเพื่อขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

การดำเนินงานขอนแก่นจีโอปาร์ค เดือนสิงหาคม 2562

การพัฒนาการจัดเก็บรายได้
ออนไลน์: 2
วันนี้: 32
เมื่อวาน: 46
ทั้งหมด: 300039