อบจ.ขอนแก่น ร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการคอร์รัปชับ และรณรงค์ No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น พร้อยด้วย นายสิทธิกุลภูคำวงศ์, นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายก อบจ.ขอนแก่น, ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ปลัด อบจ.ขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการคอร์รัปชับ และรณรงค์ No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น