พิธีเปิดงาน “เทศกาลอาหารทะเลและของดีเมืองสมุทรสาคร” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 17.30 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายก อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลอาหารทะเลและของดีเมืองสมุทรสาคร” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค โดยมี นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายชนาธิป ตั้งกุลไพศาล เป็นผู้กล่าวรายงาน อีกทั้งแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐ และภาคเอกชน ภายในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ ตลาดต้นตาล อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น