พิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นางกฤษณา วันทอง ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ อ.ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 2 โดยมีนายยุทธนา ชินทะนาม ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต.วังหินลาดเป็นผู้กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้มี นายวิศรุต ปู่เพ็ง ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ และพบปะผู้เข้าอบรม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ บ.โสกก้อง ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น