ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ในโอกาสนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลาลกลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น