การประชุม ก.จ.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 12/2563

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2563 โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ในโอกาสนี้มี นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น, นายสุวนัย ภูมาศ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ ก.จ.จ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น