โครงการฝึกอาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้แก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้แก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ด.ต.สุเมชิน รัตนไตรพันธ์ ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.อุบลรัตน์ นายสนั่น พงษ์สมบัติ ประธานที่ปรึกษา นายก อบจ.ขอนแก่น นายปัญญา มาศยคง นายก อบต.ทุ่งโป่ง รองนายก อบต.ทุ่งโป่ง เลขานุการ อบต.ทุ่งโป่ง ปลัด อบต.ทุ่งโป่ง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.ทุ่งโป่ง น.ส.อาทิตญา ชมภูนิมิตร นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลอุบลรัตน์ คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและคนพิการขอนแก่น ให้การต้อนรับ โดยมีประธานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการอำเภออุบลรัตน์ นางสาวเกษราภรณ์ หลวงจันทร์ กล่าวรายงาน  ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการอำเภออุบลรัตน์ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น