งาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ร่วมพิธีเปิดงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล กล่าวต้อนรับ ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้มี นายก ทน.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายทรงศักดิ์ ทองไทย,ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็ทรัลพลาซ่า ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น