งานบุญประเพณี ประจำปี 2561

งานบุญประเพณี ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญประเพณี ประจำปี 2561 โดยมี ประธานชุมชนโพธิ์กลาง และประธานจัดงาน นายถาวร มีสุข เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้มี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต 1 นายเดชคำรณ สิงคลีบุตร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ วัดโพธิ์กลาง บ้านเกิ้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น