ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง-ตำบลบ้านโนน (489,000.-)

ไฟล์แนบ