ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ต.บัวใหญ่-บ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง  (491,000.-)

ไฟล์แนบ