ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับแดง หมู่ที่ 5 ต.ซับสมบูรณ์-บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย (497,000.-)

ไฟล์แนบ