ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 10 ต.กุดขอนแก่น-ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง (479,000.-)

ไฟล์แนบ