ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ต.ห้วยโจด บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น (497,000.-)

ไฟล์แนบ