ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง-บ้านหินลาด ต.โนนทอง อ.หนองเรือ (479,000.-)

ไฟล์แนบ