ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง-บ้านหนองโพงโพด ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ (479,000.-)

ไฟล์แนบ