ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเครือข่ายคณะ กรรมการสอบสวนทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ไฟล์แนบ