บัญชีรายชื่อบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งผู้ช่วยครู และพนักงานขับรถยนต์

ไฟล์แนบ