ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสาย ขก ถ 10083 บ้านโนนกู่-บ้านป่าหวายนั่ง  (478,000.-)

ไฟล์แนบ