ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก ถ 10029 สายบ้านหนองกระแหล่ง-แยกบ้านโคกไม้งาม-บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ต.หนองกุงธนสาร (495,000.-)

ไฟล์แนบ