ราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องส่วางพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230-บ้านพรสวรรค์ (480,000.-)

ไฟล์แนบ