ราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องส่วางพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (480,000.-)

ไฟล์แนบ