ราคากลางฯ โครงการจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 21 -ถนนสาย (บ.สาวะถี-หนองปิง) (503,000.-)

ไฟล์แนบ