เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัย เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการขุดสระน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำถาวร

ไฟล์แนบ