ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีโครงการทอดผ้าป่าการกุศลสร้างพระนอนนครขอนแก่น 109 เมตร ของมูลนิธิต้นโพธิ์นางฟ้า

ไฟล์แนบ