เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก 

เชิญร่วมงาน"เทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง"

ไฟล์แนบ