ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 4 รายการ ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม (3,600.-)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและเอกสารประกอบการฝึกอบรม (8,800.-)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ (88,000.-)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำถุงผ้าใส่เอกสาร (5,600.-)

ไฟล์แนบ