ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ ตามโครงการอบรมเกษตรกรตามแนวพระราชดำริฯ
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม (1,800.-)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล เอกสารฝึกอบรม (6,000.-)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำถุงผ้าใส่เอกสาร (3,000.-)

ไฟล์แนบ