ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 (1,500,000.-)

ไฟล์แนบ