แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ไฟล์แนบ