ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบ อบจ.ขอนแก่น จะแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันสอบ ณ อบจ.ขอนแก่น และ website อบจ.ขอนแก่น

ไฟล์แนบ