ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ โครงการอบรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ อ.ชนบท รุ่นที่ 2 (พัสดุฯ 88,000.-)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำถุงผ้าสำหรับใส่เอกสารฝึกอบรม (พัสดุฯ 5,600.-)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม (พัสดุฯ 3,600.-)

ไฟล์แนบ