ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ โครงการฝึกอบรมเยาวชนเล่นกีฬาห่างไกล ยาเสพติด ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกีฬาและอุปกรณ์กีฬา (พัสดุฯ 52,000.-)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตร (พัสดุฯ 3,000.-)

ไฟล์แนบ