ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ โครงการอบรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ อ.บ้านฝาง
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารและป้ายไวนิลฯ (พัสดุฯ 8,800.-)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำถุงผ้าสำหรับใส่เอกสารฝึกอบรม (พัสดุฯ 5,600.-)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (พัสดุฯ 88,000.-)

ไฟล์แนบ