ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง "การเพาะเห็ด" อ.ซำสูง
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ด (พัสดุฯ 99,950.-)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียง (พัสดุฯ 3,000.-)

ไฟล์แนบ