ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง "การเพาะเห็ด" อ.ซำสูง
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลและเอกสารฝึกอบรม (พัสดุฯ 22,450.-)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม (พัสดุฯ 6,250.-)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำถุงผ้าสำหรับใส่เอกสารฝึกอบรม (พัสดุฯ 17,500.-)

ไฟล์แนบ