ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าพร้อมราคา โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียน เครื่องเขียน หนังสือและแบบเรียนเสริมทักษะให้กับโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

ไฟล์แนบ