ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง        ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ไฟล์แนบ