กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ไฟล์แนบ