เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ. 2559 สมัยแรก

ไฟล์แนบ