ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประกาศผลคะแนนให้ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อ.เปือยน้อย เพื่อใช้ในการเลือกตั้งฯ (5,000.-)

ไฟล์แนบ