ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อ.ชนบท เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งฯ (30,000.-)

ไฟล์แนบ