ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดานปิดประกาศประจำหน่วยเลือกตั้งให้ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อ.โคกโพธิ์ไชย เพื่อใช้ในการเลือกตั้งฯ (12,000.-)

ไฟล์แนบ