ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดานปิดประกาศประจำหน่วยเลือกตั้งให้ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อ.แวงใหญ่ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งฯ (15,600.-)

ไฟล์แนบ